கமலை கேவலமாக விமர்சித்த அமைச்சர்.. வெடித்தது சர்ச்சை..!