பாவனா கடத்தல் வழக்கில் பரபரப்பு உண்மைகளை வெளியிட்டார் காவ்யா மாதவன்