“ரிச்சி” படத்தின் இரண்டு நிமிட காட்சி வெளியாகியுள்ளது !!