தற்கொலைகள் அதிகரிப்பதற்கு ஸ்மார்ட் போன்கள் தான் காரணம்… ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் !!

தற்கொலைகள் அதிகரிப்பதற்கு ஸ்மார்ட் போன்கள் தான் காரணம்… ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் 

ஸ்மார்ட் போன் பயன்படுத்துபவர்களில் 60 சதவீதத்தினருக்கு தற்கொலை எண்ணம் அதிகரித்திருப்பதாக அமெரிக்க பல்கலைகழகம் நடத்திய ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது.

ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தும்பொழுது மூளையில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை அறிந்துகொள்வதற்காக Magnetic Resonance Spectroscopy என்ற கருவி இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு கண்டறிந்தபோது , மனிதர்களின் மூளையை அடிமையாக்கி, அதன் பக்கவிளைவாக உடல் சோர்வு , மனச்சோர்வை ஸ்மார்ட் போன்கள் ஏற்படுத்துகிறது என்பது அந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

மேலும் இதன் காரணமாக தான் தற்கொலைகள் அதிகரிப்பதாகவும் அந்த ஆய்வு முடிவில் தெரியவந்துள்ளது.