எட்டு மாத கர்ப்பிணிப் பெண் 150 அடி நீளமான பள்ளத்தாக்கு செல்பி எடுத்ததால் நேர்ந்த விபரீதம்